Social media


socialmedia

Uw klanten maken tegenwoordig gebruik van alle moderne middelen, dus ook daar moet u aanwezig zijn en gevonden worden! Via tablets, smartphones en social media, het gaat om de complete mix.

Tweet of post
Naast advies over het gebruik van social media, kan ik de verscheidene vormen van social media ook concreet voor u beheren. Dit kan gaan om het beheer of de opzet van een Twitteraccount of Facebookpagina tot het maken van een moderne interactieve Prezi in plaats van een standaard PowerPoint presentatie. We stellen dan een plan van aanpak op, waarin zaken staan als:

  • hoe binden we de doelgroep aan uw pagina of account
  • frequentie van boodschappen
  • welke informatie wel of niet handig is om te communiceren
  • hoe verwoorden we de boodschap

Ervaring
Eigen & Zinnig heeft ervaring op diverse gebieden, waaronder

  • beheer van accounts voor Twitter-, Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Vimeo etc.
  • opstellen van social mediabeleid
  • maken van diverse Prezi-presentaties

Meer weten over de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op.